När jag besökte Island 2016 fotograferade jag flera av de mest kända turistmålen med min dotter i förgrunden, men bara hennes kängor. På så sätt fångade jag Island ur ett annorlunda perspektiv.