"Island är en magisk plats. Otillgänglig och oberäknelig. Stora avstånd, och många spännande naturupplevelser. Det gäller att ha gott om tid, helst skulle jag vilja vara där i minst en månad. Det handlar om att stanna upp och verkligen känna in Islands speciella själ; om att få färdas i fantasin och tänka på hur människor har levt på denna karga och vindpinade ö i generationer. Det ger perspektiv!"