Företaget arbetar med att:

• Utarbeta kommunikationsstrategier och handlingsplaner för en mer effektiv kommunikation,
• Analysera ett politiskt skeende eller en speciell sakfråga,
• Utarbeta handlingsplaner för politikerkontakter,
• Genomlysa företagets/organisationens styrning och ledning och ta fram och implementera nya styr- och ledningsdokument,
• Ordna event och möten,
• Utarbeta ny grafisk profil,
• Ta fram hemsidor och nyhetsbrev,
• Produktion av texter, (debattartiklar, remissvar, skrivelser och rapporter),
• Fotografering.

Bendrot Kommunikation AB arbetar främst med frågor som rör infrastruktur, transportpolitik, bygg- och fastigheter oftast med kopplingar till miljö- och hållbarhet.

Bendrot Kommunikation AB är alltid öppen med vem som är uppdragsgivare, något som är extra viktigt när företaget arbetar med politikerkontakter. Ingela Bendrot måste dessutom stämma av alla nya uppdrag med Nya Ostkustbanan för att säkerställa att inga intressekonflikter uppkommer.

Om du vill veta mer om Ingela Bendrots arbete med Nya Ostkustbanan, ta en titt på företagets Hemsida!

Några exempel på uppdrag

Sweden Green Building Council:
Bendrot Kommunikation AB har arbetat för SGBC sedan 2009. Initialt handlade uppdraget om att stärka organisationens kontaktytor mot ledande politiska beslutsfattare. Vi arrangerade möten och seminarier. 2015 inleddes ett arbete med att ta fram en kommunikationsstrategi i syfte att stärka och förbättra organisationens kommunikation. En viktig del var att skapa en gemensam och slagkraftig värdegrund, samt att tydliggöra organisationens uppdrag, syfte och mål. Arbetet byggde på intervjuer och under arbetets gång genomfördes några workshops med ledningen samt styrelsen. Därefter fick vi i uppgift att ta fram rutiner och instruktioner för styrning av SGBC. Vi gick igenom alla styrdokumenten både i föreningen och servicebolaget och våren 2016 fattade stämman beslut om nya dokument. Därefter har en ny grafisk profil tagits fram och nya grundpresentationer utvecklats. Dessa uppdrag har genomförts tillsammans med Fräjdin & Hellqvist AB och Hellsten Kommunikation AB.

Skogsindustrierna:
2014 – 2015 arbetade vi med att lyfta frågan om implementeringen av tyngre lastbilar på det svenska vägnätet. Det handlade om att lägga upp strategier för påverkansarbetet, kartlägga de pågående politiska processerna samt att ta fram fakta och argument för 74 tons lastbilar. Vi hjälpte bl a till att bygga upp en särskild kampanjsida på nätet.

Nobina: Omvärldsbevakning med fokus på utvecklingen i Norden.

Proffice: Omvärldsbevakning mm.

Drive Sweden: Kommunikationsstrategier mm.

Moderaterna i Täby: Texter och foton till tidningen Hej Täby som distribueras till alla hushåll i Täby.

Under perioden juni 2012 – oktober 2014 var verksamheten vilande eftersom Ingela Bendrot då arbetade på Regeringskansliet.

2009 – 2014 arbetade företaget bland annat med följande kunder:

  • Sweden Green Building Council (se ovan).
  • Svensk Byggtjänst: Byggbloggen, politikerkontakter samt möten och event.
  • Kontakta: Kommunikationsplattform mm.
  • SLA – Arbetsgivarna: Kommunikationsstrategier, texter samt foton.
  • Näringslivets Regelnämnd: Regelbloggen, texter och foton.
  • Nya Tidens Montessoriskola: Kommunikationsstrategier, hemsida, foton, nyhetsbrev mm.