Våra kunder ska vara trygga med att vi alltid erbjuder det allra bästa - låt oss få återkomma och berätta hur!

VD, Ingela Bendrot

OM FÖRETAGET

Bendrot Kommunikation AB är rådgivare åt både företag och organisationer. Vi arbetar med organisationsutveckling och kommunikationsstrategier, ordnar möten med viktiga nyckelpersoner, fyller seminarier och konferenser med rätt innehåll och gör analyser av olika politiska skeenden och processer. Att skriva texter (debattartiklar, skrivelser, remissvar, web, nyhetsbrev) är en viktig del, men också att lösa kundens behov av foton och illustrationer. Företaget startade 2009, och blev ett Aktiebolag 2012. Vi arbetar både åt stora och små uppdragsgivare, och gillar både stora och små uppdrag!

Varje uppdrag läggs upp och planeras tillsammans med kunden och när så behövs anlitas lämpliga underkonsulter.

ERBJUDANDE

Strategier

Att tro på kundens affärsidé och långsiktiga målsättning är viktigt, liksom att dela kundens värderingar. Under senare år har företaget bl a arbetat för Sweden Green Building Council. Arbetet har resulterat i en ny kommunikationsstrategi, tydligare styrning och ledning, ny grafisk profil samt presentationsmaterial i form av film, trycksaker och animerade presentationer. Projekten har genomförts i samarbete med noggrant utvalda underkonsulter. Bland tidigare kunder märks bl a Skogsindustrierna och Svensk Byggtjänst.

Texter och foton

Jag har alltid gillat att skriva och det är en viktig del av mitt yrkesliv. När jag var yngre höll jag på med analogt foto och framkallade mina egna bilder. Under senare år har jag gått flera inspirerande och lärorika fotoutbildningar på Fotografiska Akademin, bland annat kursen ”Mitt fotografiska år” under ledning av Göran Segeholm. Att både kunna skriva och fotografera är en stor tillgång och gör att jag hjälpa mina kunder ända in i mål. Det kan handla om allt ifrån debattartiklar, rapporter till innehåll på web och i nyhetsbrev.

Möten

Genom noggranna förberedelser kan möten och event bidra till förändring, bygga nya relationer och ge nya insikter och kunskaper. Vi arrangerar möten och event, alltid med fokus på att mötet ska bli framgångsrikt och leda framåt. Här kan det handla om att förbereda och genomföra ett möte med en viktig beslutsfattare, ordna ett rundabordssamtal med ett begränsat antal handplockade deltagare eller ett större publikt event. Receptet är enkelt; alla som deltar på mötet måste veta varför de är där och vad mötet har för syfte.

OM MIG

Ingela Bendrot

Jag har alltid drivits av ett starkt engagemang och en vilja att göra skillnad. Jag är utåtriktad, drivande och engagerad. Jag ser helheten med fokus på nya möjligheter och lösningar.

Mer än 30 års yrkeserfarenhet från politik och näringsliv har gett mig ett väl utvecklat kontaktnät och en stor kunskap om den politiska beslutsprocessen. Jag har bland annat arbetat på Regeringskansliet, Riksdagen, Skanska, Stockholms stad och Svenskt Näringsliv. Som statssekreterare åt infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd fick jag en gedigen kunskap om transportpolitiken och om regeringens inre liv.

Fokus har ofta varit på frågor som rör samhällsbyggande, men också miljö och hållbarhet. Sedan maj 2016 arbetar jag som vd för Nya Ostkustbanan, ett halvtidsuppdrag.

Parallellt driver jag Bendrot Kommunikation AB, ett företag som jag startade 2009. En stor fördel med att vara företagare att fullt ut kunna dra nytta av sina styrkor, och via bra samarbetspartners genomföra både stora och små uppdrag. Jag älskar att hugga i och lösa olika uppdrag. Jag drar nytta av min erfarenhet och kunskap, men också mitt engagemang och kreativitet.

MER OM MIG

Foto: Eric Roxfeldt

PORTFOLIO

Ögonblick

Porträtt

Mitt Indien

Blommor

Island 2016

Svart och vitt

Fotoutställning Kulturfyren 2017

Dr. Martins besöker Island

REFERENSER

Ingelas förmåga att höja blicken och se lösningar från olika vinklar bidrar starkt till att processa fram goda resultat. Hennes kombination av hjärta och hjärna och en god bit humor gör det roligt och stimulerande att få arbeta tillsammans med henne! När jag var infrastrukturminister var hon statssekreterare hos mig, ett uppdrag som hon fullföljde på ett mycket professionellt sätt.

Catharina Elmsäter SvärdInfrastrukturminister 2010 – 2014, numera vd Sveriges Byggindustrier

Hade förmånen och glädjen att få arbeta tillsammans med Ingela på Svenskt Näringslivs kommunikationsavdelning där hon framförallt arbetade med att bistå våra högsta företrädare i sin externa kommunikation i rollen som kommunikationsstrateg. Som sådan var hon klok, genomtänkt, noggrann, målmedveten och ansvarstagande. Dessutom hade vi väldigt trevligt på jobbet, till vilket Ingela bidrog i stor utsträckning, vilket i efterhand är det som stannar bäst i minnet.

Tove LifvendahlPolitisk chefredaktör

Ingela är en stor tillgång för oss på Sweden Green Building Council. Hon har hjälpt oss med allt från handfasta råd och snygga presentationer till avancerat arbete på strategisk nivå – allt med målet att öka vår organisations inflytande i branschen. Med hennes långa erfarenhet och effektiva arbetssätt får vi stor utväxling i de projekt hon deltar i.

Evelina StrandfeldtMarknadskommunikationschef

Skanska växte snabbt under 90-talet på flera internationella marknader och behövde bygga upp ett samordnat miljöarbete inom hela koncernen. Jag rekryterade då i min roll som vice VD, med ansvar för affärsutveckling, Ingela till att genomföra uppbyggnaden av Skanskas miljöarbete i samarbete med dotterbolagen. Ingela sätter sig snabbt in i nya frågeställningar, är engagerad och har uthållighet. Tack vare Ingelas insatser skapade vi en god bas för det fortsatta miljöarbetet inom Skanska.

Per WestlundTidigare vice VD inom Skanskas koncernledning

Ingela och jag har mötts i många olika roller sedan 2002, jag har både varit hennes chef, kollega och konsult. Ingela är mycket professionell i allt hon företar sig. Hon har en förmåga att snabbt ta reda på fakta, tänker strategiskt och ser alltid möjligheter.

Ulla-Britt Fräjdin-HellqvistTidigare chef Svenskt Näringsliv

Under min tid som styrelseordförande i Sveriges Callcenterförening, numera Kontakta, anlitade jag Ingela Bendrot för att hjälpa föreningen att bli tydligare både i sitt uppdrag och sin kommunikation, ett arbete hon genomförde med mycket gott resultat. Föreningen hade en brokig skara medlemmar och viljorna var många. Arbetet resulterade i att vi fick en gemensam plattform. Att arbeta med Ingela är att ta sig an en utmaning på riktigt. Hon är effektiv och har stark framdrift i det arbete hon gör; inget lämnas åt slumpen, ingen fråga får stå obesvarad. Och det är just därför hennes insatser gör skillnad.

Kajsa JeppssonTidigare ordförande i Sveriges Callcenterförening och chef för direktmarknadsföringen på TeliaSonera Mobility Services, numera egenföretagare

KONTAKT

Ingela Bendrot
ingela@bendrot.se
072-500 42 41‬